MIKSI ASBESTIKARTOITUS?

Milloin tulee tehdä asbestikartoitus?

Asbestitöiden lainsäädäntö uudistui vuoden 2016 alussa. Ennen vuotta 1994 rakennetuissa kohteissa tulee lakimuutoksen myötä tehdä asbestikartoitus ennen purku- tai saneeraustöiden aloittamista. Asbestikartoitus tulee lisäksi tehdä myös esimerkiksi kiinteistöjen huolto- ja kunnossapitotöiden yhteydessä.

Asbestipitoisuuden selvittäminen takaa turvallisuuden

Asbestikartoituksesta saadaan ennen työn alkamista tarvittavat perustiedot, joihin purkutyötä tekevä voi perustaa rakennussuunnitelmansa. Asbestikartoitukseen kuuluu purettavassa kohteessa olevan asbestin paikallistaminen, asbestin määrän ja laadun selvittäminen sekä rakenteissa olevan asbestin ja sitä sisältävien materiaalien pölyävyyden selvittäminen sitä käsiteltäessä ja purettaessa. Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta on huolehdittava, että asbestipurkutyötä varten tehdään asbestikartoitus. Velvollisuus koskee työntilaajaa, henkilöä tai organisaatiota, joka ryhtyy rakennushankkeeseen. Rakennuksissa tulee varmistua ennen remonttitöiden aloittamista siitä, sisältävätkö purettavat rakenteet asbestia.

Osana rakennustyön turvallisuussuunnittelua tulee ottaa eri rakennusvaiheissa huomioon muun muassa pölyn torjunta ja sen vähentäminen sekä leviämisen estäminen ja työvaiheiden yhteensovittaminen. Kartoitukseen kuuluu olennaisena osana laboratoriossa tehty asbestianalyysi, jolla selvitetään mahdolliset haitta-aineet.

Varmista asbestipurkutyön onnistuminen ammattilaisella

Ainoastaan pätevä, asbestin esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen perehtynyt, kartoittaja voi tehdä asbestikartoituksen ja luovuttaa sen purkutyötä tekevälle taholle työn turvallista tekemistä varten. Vain asbestipurkuluvan saaneet ammattilaiset saavat purkaa asbestin, mikäli sitä löytyy kartoituksessa. Esimerkiksi VTT ylläpitää listaa rakennusterveysasiantuntijan ja muiden asiantuntijoiden pätevyydestä. Valtioneuvoston asetuksessa säädettyyn kirjalliseen turvallisuusasiakirjaan (205/2009) on sisällytettävä asbestikartoitus rakentamisen suunnittelua ja sen valmistelua varten. Vielä purkutöiden jälkeen tiloista on tehtävä ilmanlaadun mittaukset, jotka lähetetään erikseen laboratorioon tutkittaviksi ilmanpuhtauden ja työn onnistumisen varmistamiseksi.

Luotettavat analyysit laboratorioissamme – postita tai tuo näyte

Hoidamme AsLabilla niin kotitalousten kuin yritysten asbestinäytteiden analysoimisen luotettavasti. Otamme vastaan niin materiaali-, pöly- ja ilmanäytteet. Kun tarvitset laboratorioanalyysia kartoituksen yhteydessä, ota yhteyttä tai postita näyte ohjeistustemme mukaisesti laboratorioomme.

TILAUSVAHVISTUS

YksityinenYritysasiakas

SaloMikkeli

ota yhteyttä

Asbestinäytteiden tulosten
tiedustelu: raportit@aslab.fi

02-770 7901 / 044 727 0773

Myynti ja neuvonta

046 550 6913

Tiedustelut ja kyselyt
sähköpostitse osoitteesta
info@aslab.fi

Tiedustelut ja kyselyt
sähköpostitse osoitteesta
info@aslab.fi

Asbestikartoitukset
046 550 6913