ASBESTIANALYYSI

Asbestianalyysit niin yrityksille kuin kotitalouksille

Suoritamme kaikki analyysit viimeisimmän teknologian ja osaamisen avulla. Luotettavan ja asiantuntevan palvelun ansiosta saat tulokset näytteestä vaivattomasti. Hoidamme asbestikartoitukseen kuuluvan asbestianalyysin huippulaboratorioissamme turvallisen remontin aloittamista tai jatkamista varten.

Asbestipitoisuuksien analyysi laadukkaasti

Korjausrakennus- tai purkuhankkeissa on ennen töiden aloittamista varmistettava, ettei kohteessa ole asbestia. Myös muut haitta-aineet kannattaa selvittää turvallisuuden takaamiseksi. Ulkomailta tuoduissa rakennusmateriaaleissa piilee asbestialtistumisen vaara, sillä kaikkialla asbestia ei ole vielä kielletty. Rakennuksissa käytetyt ehjät tai kapseloidut asbestipitoiset materiaalit eivät ole terveydelle sinänsä vaarallisia, mutta mikäli asbestia sisältävät materiaalit rikkoontuvat, niistä vapautuu terveydelle erittäin vaarallista asbestipölyä.

Remontin yhteydessä tehtävässä kartoituksessa kartoittaja huolehtii asbestinäytteen laboratorioon rakennusaineiden ja mahdollisten asbestipitoisuuksien analyysia varten. Voit myös ottaa näytteen itse, mutta huolehdithan näytteenoton yhteydessä huolellisesta suojautumisesta sekä varmistat, että itse näytteen paketointi on tehty riittävällä tavalla. Oikein tehty näytteenotto varmistaa myös laadukkaan analyysin.

Asiantuntijan avulla asbestityöt lain mukaisesti 

Asbestipurkutyötä saavat tehdä luonnolliset henkilöt kuten yksityinen henkilö tai elinkeinonharjoittaja sekä oikeushenkilöt kuten esimerkiksi osakeyhtiöt, osuuskunnat ja julkisyhteisöt, jotka ovat saaneet siihen luvan. Asbestipurkutyöluvista pidetään rekisteriä valvontaa ja työsuojelun edistämistä varten.

Luotettavan asbestianalyysin avulla selvität haitallisten aineiden pitoisuudet sekä samalla tuet jo tehtyjen selvitysten luotettavuutta. Analyysi auttaa tulevassa korjaussuunnittelussa, sillä luotettavalla analyysilla varmistat remontissa tarvittavat toimenpiteet sekä pystyt budjetoimaan ja aikatauluttamaan hankkeen entistä paremmin.  

Ota yhteyttä – meiltä saat analyysin nopeasti 

Kun haluat selvityksen asbestipitoisuudelle, luota alan ammattilaiseen. Teemme asbestianalyysin nopeasti materiaalinäytteistä, pölynäytteistä ja ilmanäytteistä. Voit joko tuoda näytteen vastaanottopisteeseemme tai postittaa sen suoraan laboratorioomme. Ole yhteydessä, kun haluat tarjouksen isommalle näyte-erälle tai et ole varma, miten toimia.

TILAUSVAHVISTUS

YksityinenYritysasiakas

SaloMikkeli

ota yhteyttä

Asbestinäytteiden tulosten
tiedustelu: raportit@aslab.fi

02-770 7901 / 044 727 0773

Myynti ja neuvonta

046 550 6913

Tiedustelut ja kyselyt
sähköpostitse osoitteesta
info@aslab.fi

Tiedustelut ja kyselyt
sähköpostitse osoitteesta
info@aslab.fi

Asbestikartoitukset
046 550 6913